Poznajcie metodę pomocną w „rozpracowywaniu” dylematów zawodowych i podejmowaniu decyzji. Poniższy artykuł napisałam kilka lat temu i ukazał się w Magazynie DOZA. Zamieszczam go wraz z komentarzem na dole  ?

 

Podejmowanie decyzji zawodowych z wykorzystaniem analizy pola sił

 

Metoda dla doradców zawodowych 

Analiza pola sił jest metodą opracowaną przez Kurta Lewina. Pozwala określić sposób dotarcia do pożądanego miejsca i wykorzystywana jest przez coachów, najczęściej w pracy indywidualnej z klientami. Nie przeszkadza to jednak w jego adaptacji do potrzeb poradnictwa zawodowego.

Kiedy stosować? 

Analiza pola sił może być wykorzystana na przykład w sytuacji dylematów klienta w związku z podejmowanymi zmianami i koniecznością podjęcia trafnych decyzji. Właśnie ten przykład zastosowania analizy przedstawię poniżej, w formie, którą stosuję.

 

W czym problem?

Rozpoczynając pracę tą metodą, prosimy klienta by określił zagadnienie, jakim będziemy się zajmować. Oczywiście ćwiczenie to może być naturalnym następstwem wcześniejszych rozmów i wskazywanych przez klienta dylematów. Po ustaleniu dylematu klienta wpisujemy go na  grafie (przykład poniżej).

Strzałka pionowa w górę oznacza kierunek pożądanej zmiany, np. „Zmiana pracy w Firmie A, na pracę w Firmie B”. Linia pozioma oznacza równowagę, gdyż „analiza pola sił zakłada, iż każdy z nas znajduje się w stanie równowagi i trwa w miejscu, utrzymywany przez siły działające w przeciwnych kierunkach”.

analiza pola sił przykład

Siły sprzyjające i siły hamujące

Kolejny etap, przynajmniej w pierwszej części, można porównać ze znanym prostym sposobem podejmowania decyzji, polegającym na wypisywaniu plusów i minusów („za” i „przeciw”) danego problemu. Również w analizie pola sił klient wskazuje, czynniki hamujące zmianę oraz te, które zmianie sprzyjają.

W pierwszej kolejności, można poprosić klienta o wypisanie wszystkich czynników.

Następnie każdemu przykładowi nadajemy „siłę”, np. od 1 do 5, gdzie 5 oznacza największy wpływ.

Od tego, jaką wartość klient przypisze danemu czynnikowi, takiej wielkości strzałkę rysuje, w odpowiednim kierunku.

Siły hamujące zmianę skierowane są w dół i zaznaczone są kolorem pomarańczowym, natomiast siły sprzyjające znaczone kolorem niebieskim skierowane są w górę, wymuszając kierunek zmiany.

Na diagramie klient rysuje odpowiedniej wielkości strzałki opisując je przypisanym czynnikiem. Na lub obok strzałki można wpisać hasło lub narysować symbol danego czynnika oraz przypisaną siłę.

To graficzne przedstawienie problemu, uwidacznia klientowi z czym się zmaga oraz ułatwia pracę z siłami.

 

Zmiana siły

Kiedy wstępny rysunek jest już gotowy, prosimy klienta o wyciągnięcie wniosków i skomentowanie grafiki. Dopytujemy również:

  • Co jeszcze hamuje podjęcie decyzji?
  • Co sprawia, że nadal trudno Ci podjąć ten krok?
  • Jakie czynniki sprawiają, że chcesz dokonać zmiany?
  • Które siły wydają Ci się teraz mniej ważne?
  • Czy chcesz zmienić ich wartości? Na jakie od 1 do 5?
  • Które siły możesz zmienić, by dokonać zmiany? W jaki sposób?
  • Które siły hamujące można wyeliminować lub zmniejszyć? W jaki sposób?
  • Które siły sprzyjające można wzmocnić, by przybliżyć się do pożądanego rezultatu? W jaki sposób?
  • Co jeszcze możesz zrobić, by dokonać zmiany? Czego potrzebujesz?

 

Pracując z grafem i odpowiadając na pytania, klient może skracać, wydłużać, dorysowywać strzałki, by na bieżąco zobrazować swoje przemyślenia, a w konsekwencji podjąć przemyślaną decyzję.

 

Bibliografia:

Marciniak Ł., Rogala-Marciniak S., Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju, Warszawa 2013

Thorpe S. , Clifford J., Podręcznik coachingu, Poznań 2011

 

——————————————————————————– 

Edit 2020:

Pomysł na pracę zdalną

Analizę Pola Sił można wykonać w pracy zdalnej, korzystając z darmowych narzędzi. Najprostszą i bardzo intuicyjną formą jest np. Google Jamboard, bo daje szansę pracy interaktywnej. Można skorzystać ze schematu w formie pdf i też będzie dobrze 😉

 

Prezi

Zachęcam do zapoznania się z krótką prezentacją w Prezi, którą znalazłam w sieci, autorstwa Pani Marii Proczek (m.in.)

 

Wszystko byłoby ok, gdyby autorka tej prezentacji nie zapomniała, że kopiując schemat, warto podać jego autora ? , a przynajmniej źródło, z którego pochodzi…

noooo takżeeee, fajnie widzieć swój schemat w czyjejś prezentacji, gorzej, że pozostałam anonimowa ?

 

 

Źródło artykułu

Powyższy artykuł został opublikowany w tym numerze Dozy:

doza magazyn dla doradców zawodowych