Planszowa gra szkoleniowa ROZEGRAJ KARIERĘ to narzędzie dla doradców zawodowych, trenerów, pedagogów. 

 

 

DLA JAKICH UCZESTNIKÓW?

Dla młodzieży, studentów, dorosłych:

– wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie,

– bez doświadczenia i wiedzy w poruszaniu się po rynku pracy,

– poszukujących i zmieniających pracę,

– kształtujących i planujących swoje ścieżki zawodowe.

 

CZEGO UCZESTNIK NAUCZY SIĘ PODCZAS GRY:

– metod i technik poszukiwania pracy,

– analizy sytuacji oraz wyszukiwania rozwiązań,

– zdobywania informacji z różnych źródeł,

– argumentowania, przewidywania oraz podejmowania decyzji,

– autoprezentacji,

– dostosowywania metody poszukiwania pracy do sytuacji oraz rodzaju zatrudnienia,

– planowania ścieżki zawodowej,

– współpracy z innymi uczestnikami oraz wzajemnego wspierania się podczas gry,

– tworzenia sieci kontaktów i dostrzegania jej walorów,

– dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się okazji w kształtowaniu drogi zawodowej.

 

JAK SIĘ W TO GRA?

Podczas gry uczestnicy nieustannie podejmują decyzje dotyczące przyjmowania i odrzucania ofert pracy, uczestnictwa w różnych formach edukacyjnych.

Decyzje podejmowane są w kontekście historii zatrudnienia wylosowanej podczas gry.

 

W toku gry uczestnicy zdobywają informacje, w jaki sposób poruszać się po rynku pracy oraz jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia.

Gra otwiera przed nimi wiedzę na temat źródeł i możliwości poszukiwania pracy oraz nabywania umiejętności potrzebnych w rozwoju zawodowym.

Gra stanowi odzwierciedlenie sytuacji pojawiających się w życiu i mających wpływ na jego funkcjonowanie zawodowe.

 

Pytania i zadania koordynowane przez Mentora służą temu, by uczestnicy w sposób „bezbolesny”, przyjemny i zabawowy zdobyli informacje na tematy pokrewne, takie jak: organizowanie poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja itp.

 

TO NARZĘDZIE JEST DLA: 

trenerów, doradców zawodowych, coachów, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami i studentami o tematyce rynku pracy i rozwoju zawodowego.

Rozegraj Karierę powstało po to, być mogła (mógł) wzbogacić swój warsztat, urozmaicić szkolenia i spotkania indywidualne, a przede wszystkim zwiększyć zasób kompetencji swoich klientów w obszarze poruszania się po rynku pracy, poszukiwania pracy, podejmowania decyzji zawodowych, analizy zasobów i planowania ścieżki kariery.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z TEJ GRY:

  1.  Jest to ciekawe narzędzie pracy, dostosowane do różnych grup szkoleniowych, różniących się wiedzą, doświadczeniem, wiekiem, wykształceniem.
  2. Gra sama w sobie jest połączeniem różnych metod szkoleniowych, bowiem zawiera elementy – prezentacji, dyskusji, uruchamia twórcze myślenie, omawiane są studia przypadku, a wszystko to w atmosferze zabawy. Ponadto, stanowi alternatywę dla monotonnego wykładu.
  3. Gra sprawia, że szkolenie jest przyjemne, a uczestnicy nabywają wiedzę poprzez wykonywanie zadań, podejmowanie decyzji, a przede wszystkim zabawę. Podczas gry wytwarza się przyjazna atmosfera, co pozytywnie wpływa na przyswajanie wiedzy.
  4. Aktywizuje każdego uczestnika szkolenia.
  5. Łączy w sobie pracę indywidualną oraz zespołową. Tworzy się proces grupowy, a uczestnicy w naturalny sposób starają się pomagać sobie nawzajem oraz dostrzegać możliwe rozwiązania.
  6. Gra stanowi doskonały impuls do dyskusji i przyglądnięcia się własnemu życiu zawodowemu, przeanalizowaniu własnych decyzji podejmowanych na polu zawodowym i edukacyjnym.

 

AUTORKI GRY: Anna Legoń i Anna Rduch 

 

CHCESZ ZAMÓWIĆ GRĘ?

 

POZOSTAŁE GRY:

GRA KARCIANA ROZMÓWKI REKRUTACYJNE